Slider 2
Slider 3

Activities

ข้อมูลทั่วไป :
1 พัตต์ 1 แสน
รูปแบบการแข่งขัน :
 • เป็นการแข่งขันพัตต์ระยะไกล 50 ฟุต โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องพัตต์ลูกกอล์ฟจากจุดที่กำหนดให้ และเป็นการพัตต์ลูกกอล์ฟลงหลุมในครั้งเดียว ชิงเงินรางวัลรวม 4 แสนบาท
 • “The putting of a golf ball from the tee into the hole in a single stroke for 50 feet”
สถานที่แข่งขัน :
 • วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ภายในงาน “Thailand Golf Expo 2017” โซนพลาซ่า ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วิธีการสมัคร :
 • a) กรอกข้อมูลในใบสมัครแข่งขัน ให้ครบถ้วน
 • b) ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 • สมัครฟรี! เมื่อรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าหรือบริการภายในงานครบทุก 3,000 บาท จะได้รับสิทธิ์ในการแข่งขัน 1 ครั้ง
หมายเหตุ :
 • จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน แข่งขันได้สูงสุด 2 ครั้ง ต่อ 1 รอบ เท่านั้น ยกเว้นสุภาพสตรีได้สิทธิ์ เพิ่มเป็น 2 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์ และต้องเป็นผู้ใช้สิทธิ์เอง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • รวบรวมใบเสร็จใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น
เงื่อนไขในการแข่งขัน :
 • สำหรับประชาชนทั่วไปและนักกอล์ฟสมัครเล่นเท่านั้น ไม่จำกัดเพศและอายุ โดยต้องใช้อุปกรณ์ที่ผู้จัดแข่งขันจัดเตรียมให้
 • การจัดลำดับในการแข่งขัน ให้เรียงตามลำดับของผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ลงทะเบียนไว้ก่อน-หลัง
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันขึ้นไปซ้อมบนกรีนที่ทำการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องไม่แสดงมารยาทที่ไม่เหมาะสม หรือ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม เช่น กล่าววาจาไม่สุภาพ ขว้างไม้กอล์ฟ ขว้างหรือเตะลูกกอล์ฟ เล่นการพนัน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถูกคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งของรางวัลนั้นจะมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าที่โฆษณาไว้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

Thailand Golf Expo
Thailand Golf Expo

 

Thailand Golf Expo
Thailand Golf Expo

 

ข้อมูลทั่วไป :
Junior Challenge Putt
รูปแบบการแข่งขัน :
 • เป็นการแข่งขันพัตต์ ในระยะ 25 ฟุต เพื่อให้ลงหลุมที่กำหนดเพียงครั้งเดียว
 • ชิงทุนการศึกษารวมวันละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รอบการแข่งขัน วันเสาร์-อาทิตย์ 13-14 พฤษภาคม 2560 วันละ 1 รอบ เวลา 15.00-17.00 น.
 • สถานที่แข่งขัน สนาม 1 พัตต์ 1 แสน โซนพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กฎ กติกาการเข้าร่วมแข่งขัน :
 • สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟรี!! รับจำนวนจำกัดรอบละ 100 คน
 • รับสมัครนักกอล์ฟเยาวชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และมีอายุไม่เกิน 12 ปี
 • โรงเรียนหรือสถาบันการฝึกสอนกอล์ฟเยาวชนที่ได้รับเชิญจากผู้จัดงาน Thailand Golf Expo 2017 สามารถส่งนักกอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรมได้สถาบันละ 10 คน / รอบ
 • อนุญาติให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถใช้พัตเตอร์ของตนเองในการแข่งขันได้
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตามลำดับการลงรายชื่อไว้ก่อนหลัง
 • เงินรางวัลแบ่งเป็นวันละ 10,000 บาท ในกรณีที่มีผู้ทำได้มากกว่า 1 คน เงินรางวัลทั้งหมดจะนำมาเฉลี่ยให้กับผู้แข่งขันเท่าๆ กัน (ในกรณีที่ไม่มีผู้ชนะในแต่ละวัน จะไม่มีการยกยอดเงินรางวัลไปรวมกับการแข่งขันวันถัดไป)
 • การตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

 

1 พัตต์ 1 แสน

Thailand Golf Expo

 

Read More

Junior Challenge Putt

Thailand Golf Expo

 

Read More

Organized by :