Thailand Golf Expo
Thailand Golf Expo 2010  

วัน เวลา

วันแสดงงาน 11 - 14 พฤษภาคม 2560 11.00 - 20.00 น.

สถานที่

Hall A และ Ballroom
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด

 
 
Latest news
    ขอความร่วมมือในการ "ลงทะเบียน" เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าชมงาน ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานทุกท่าน กรุณาลงทะเบียน เพื่อเข้าชมงานบริเวณหน้าห้องเพลนารี ฮอล์ล

    ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
    คณะผู้จัดงาน
 
Post Show Event
Post Show Event
Latest news
Latest news