Thailand Golf Expo 2024 | 16-19 May 2024 • Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)
Slider 1
Slider 2

Standard Booth

คูหามาตรฐาน ขนาด 3.00 x 2.00 x 2.50 เมตร พื้นที่รวม 6 ตารางเมตร

ประกอบด้วย
1. ผนังคูหา 3 ด้าน (System-built) ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 2 เมตร สูง 2.50 เมตร
2. ป้ายชื่อบริษัท 1 ป้ายพร้อมสติ๊กเกอร์ชื่อบริษัท (บูธ) หัวมุมจำนวน 2 ป้าย
3. ปูพรมภายในคูหา
4. ตู้เก็บของ 1 ตัว
5. เก้าอี้ไฟเบอร์ 1 ตัว
6. ถังขยะ 1 ใบ
7. หลอดไฟฟลูออเรสเซ้นท์ LED 32 วัตต์ 2 ดวง (สำหรับติดตั้งบนโครงสร้างคูหามาตรฐานเท่านั้น)
8. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 220 โวลต์ 1 จุด (ห้ามใช้กับดวงไฟแสงสว่าง)

 

 

 

 

 

ผู้จัดงาน :

ผู้สนับสนุน :

                                  

Partners :

              

Co-located with :

             

Don't Miss NCC Events 2024 :